Cubiertas González disposa de tots els certificats de materials usats en qualsevol tipus de coberta.

Es realitzarà un estudi de la coberta, es subministrarà un plànol de muntatge de l'estructura i detall d'unions, a si mateix es lliuraran tots els certificats dels materials utilitzats en el muntatge de la coberta i tot el necessari per l'assegurança Decennal

O.C.T