Cubiertas González SL disposa d’un equip especialitzat en el muntatge de canalons per a la recollida aigua tant en zinc, coure o alumini, en zinc i coure seran tires de 2 m soldades amb estany i grapes de subjecció vistes en alumini continua sense soldadura i grapes de subjecció ocultes. En els tes materials els formats poden ser rectangular rodona o de motllura.