Cubiertas González SL busca les millors solucions.

Per a cada coberta considerant els aspectes constructius més adequats. Subministrem un plànol de muntatge de l’estructura amb tots els detalls constructius de les unions de l’estructura i de tots els materials que formen la coberta.