Cubiertas González sl disposa d’un equip amb una gran experiència en la rehabilitació de cobertes per adoptar les solucions que siguin necessàries en aquestes cobertes.

El nostre equip analitza cada coberta a reparar traient totes les solucions possibles, basades sempre en les normes imposades pel Codi Tècnic de l’Edificació.

Amb el pas dels anys les teulades acaben perdent la funció de protegir l’edifici i la seva estructura d’humitats, aïllaments térmics i acústics.

PARTS D'UNA COBERTA

Pissarra

Slide background
Slide background
Pissarra. Col·locada sempre amb ganxos d'acer inoxidable i garantia d'òxid. Disposem de baris formats, rodones, Rectangular, pic pala, rombe, exagonal, etc.

Teula

Slide background
Slide background
Slide background
Teula col·locada amb escuma de poliuretà clavada o morter, disposem de teula mixta, àrab, plana i alacantina.

Enllistonat

Slide background
Slide background
Llistons de fusta escairada de 40x20mm per a subjecció de la teula o la pissarra i formar la cambra d'aire.

Impermeabilització

impermeabilizacion Mitjançant tela impermeable transpirable ens proporcionen una màxima impermeabilitat i transpiració de l'aïllant i estructura de la coberta.

Aïllants

Slide background
Aïllants mitjançant escuma de poliuretà projectat, poliestirè extrudit. Foam aïllaments reflexius multicapa, llana de roca o panell sandvitx.